poniedziałek, 10 lutego 2014

Wypadki w pracy – za co i kiedy można uzyskać odszkodowania UK?


Wypadki w pracy zdarzają się niemal równie często, jak kolizje drogowe. Trzeba podkreślić, że osoby, które w nich ucierpiały mają takie samo prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania UK, jak kierowcy. Z tego też względu warto wiedzieć, kiedy zyskujemy prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie i za co możemy żądać rekompensaty.

odszkodowaniauk
O odszkodowania UK można się starać, jeśli w żaden sposób nie przyczyniliśmy się do powstania wypadku, a stał się on wynikiem zaniedbań ze strony pracodawcy. Mowa tutaj o nieprawidłowo działającym sprzęcie, braku przestrzegania zasad BHP i nieprzystosowaniu stanowiska pracy zatrudnionej osoby do obowiązujących wymogów. Warto dodać, że o przyznanie odszkodowania UK można starać się, jeśli od wypadku nie upłynęło więcej niż 3 lata. Podstawą do wystosowania roszczeń jest również dokonanie wpisu w specjalnej książce wypadków, która musi  znaleźć się w każdej firmie oraz zgłoszenie się do lekarza na obdukcję.

Jeśli zaś chodzi o to, za co możemy otrzymać odszkodowania UK to możliwości jest kilka. Ubezpieczyciel może nam zwrócić pieniądze, które przeznaczyliśmy na terapię, zakup leków, wykonanie zabiegów chirurgicznych oraz dojazdy do m.in. szpitali. Środki z odszkodowania stanowią także rekompensatę za utracony dochód oraz trwały lub czasowy uszczerbek na zdrowiu, będący następstwem wypadku.