czwartek, 20 marca 2014

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania?Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej nie chcą wypłacać odszkodowań lub zmniejszają kwotę zadośćuczynienia, co osobie poszkodowanej nie jest na rękę. Pojawienie się takiej sytuacji może nastąpić na skutek niezastosowania się do warunków przyznawania odszkodowań lub niedostarczenia z pozoru niepotrzebnego zaświadczenia. Jeśli jesteśmy przekonani, że ubezpieczyciel nie miał powodu odmówić nam rekompensaty za poniesione krzywdy, to powinniśmy dochodzić swoich praw w inny sposób.


http://www.dobrefinanse.co.uk/odszkodowania-uk.htmlJednym z wyjść jest odwołanie się od przedstawionej przez ubezpieczyciela decyzji. W stworzonym dokumencie musimy zaprezentować własne stanowisko, uwzględnić swoje zastrzeżenia oraz odpowiednio je uargumentować, kładąc nacisk na konkretne okoliczności w sprawie. Oprócz tego trzeba złożyć wniosek o powtórne rozpatrzenie wniosku o przyznanie odszkodowania i ewentualnie dostarczyć brakującą dokumentację lub ją uzupełnić kolejnymi materiałami. 


W przypadku, gdy i to działanie nie przyniesie spodziewanych rezultatów, powinniśmy skierować skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. W przygotowanym piśmie musimy zobrazować całą sytuację i najlepiej dołączyć do niego pełną dokumentację, którą przekazaliśmy firmie ubezpieczeniowej, od której domagamy się przyznania odszkodowania. Jeszcze innym rozwiązaniem może być wniesienie skargi do Komisji Nadzoru Finansowego lub złożenie pozwu przeciwko ubezpieczalni. Nie mniej jednak na takie drastyczne kroki powinniśmy zdecydować się w ostateczności. 

Dobrym zwyczajem przed popisaniem umowy z ubezpieczycielem jest sprawdzenie oferty danej firmy i porównaie jej z innymi. Brokerzy ubezpieczeniowi pomoga nam także uzyskać informacje odnośnie tego, czy dany ubezpieczyciel jest wiarygodny.