czwartek, 27 marca 2014

Ubezpieczenie na życie

Każdy z nas pragnie chronić swoich bliskich i zapewnić im, jak najlepszy byt. Polisa na życie jest ubezpieczeniem, które stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci jednego z członków rodziny. Wyróżniamy dwa rodzaje polis: na określony czas oraz na całe życie. W pierwszym przypadku odszkodowanie wypłacane jest tylko wtedy, gdy śmierć członka rodziny nastąpi w okresie obowiązywania umowy, natomiast w drugim przypadku jest ono wypłacane niezależnie od tego, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia.

Warto podkreślić, że wysokość składki ubezpieczeniowej nie jest stała, ale obliczana na podstawie kilku czynników. Pracownicy ubezpieczalni zazwyczaj biorą pod uwagę wiek danej osoby i wykonywany przez nią zawód. Oprócz tego proszą o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu zdrowia, przebytych chorobach i prowadzonego stylu życia. Wysokość składki warunkuje również typ polisy, na który się zdecydowaliśmy. To z kolei powoduje, że osoby starsze zobligowane są do uiszczania wyższych opłat.


ubezpieczenia osobiste

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz