piątek, 11 lipca 2014

Potrącenie na przejściu dla pieszych – jakie odszkodowanie można uzyskać?

odszkodowania w uk (8)
Zdjęcie dzięki uprzejmości foto76/
FreeDigitalPhotos.net
Do potrąceń pieszych, przechodzących przez jezdnię na pasach, dochodzi coraz częściej. Winnymi takiej sytuacji są zarówno sami piesi, jak i kierowcy, którzy bardzo często nie zachowują odpowiedniej ostrożności i nie przestrzegają obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Oczywiście każda osoba poszkodowana w takim wypadku ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. W tym artykule opiszemy, o jakie świadczenia może się ona starać i jakiego rodzaju zadośćuczynienia może oczekiwać.

Osoba potrącona na przejściu dla pieszych może ubiegać się o wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zwłaszcza jeśli doznała poważnych i rozległych obrażeń, w wyniku których trwale utraciła sprawność fizyczną i już nigdy nie będzie mogła funkcjonować tak, jak dotychczas. W takiej sytuacji może żądać zwrotu kosztów leczenia, wykonania operacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego, dojazdów do szpitali, itp. Poza tym może ubiegać się o przyznanie renty, stanowiącej rekompensatę za poniesione szkody. 

Zarówno wysokość odszkodowania, jak i renty określana jest w czasie postępowania roszczeniowego. W jego trakcie dokładnie analizuje się okoliczności zdarzenia oraz rozmiar i rodzaj odniesionych przez poszkodowanego obrażeń i na podstawie uzyskanych informacji określa się kwotę, którą powinien otrzymać. Oczywiście, jeśli poszkodowany uzna, że wysokość odszkodowania nie jest dla niego wystarczająca może się odwołać od decyzji i wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy bądź złożyć do sądu pozew przeciwko ubezpieczalni sprawcy.