poniedziałek, 9 marca 2015

Jak postąpić, gdy ubezpieczalnia zwleka z wypłatą odszkodowania?Opóźnianie terminu wypłaty odszkodowania staje się coraz częstsze. W większości przypadków ubezpieczalnie tłumaczą się chwilowym brakiem środków materialnych bądź koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności, co w rzeczywistości nie jest prawdą, a brak wypłaty pieniędzy to jedynie gra na zwłokę. Co zrobić, gdy będziemy musieli zmierzyć się z takim problemem? Oto kilka wskazówek.
Jeśli dojdzie do nieuzasadnionego przesunięcia terminu wypłaty gotówki, możesz zastosować jedno z trzech rozwiązań:

- założyć sprawę w sądzie i domagać się wypłaty odszkodowania wraz z zaległymi odsetkami, naliczonymi za każdy dzień zwłoki,
- złożyć skargę do Wydziału Skarg i Interwencji Rzecznika Ubezpieczonych, który rozpocznie mediacje z obiema stronami konfliktu,
- złożyć pisemną skargę do Komisji Nadzoru Finansowego na dane towarzystwo ubezpieczeniowe, w celu nałożenia na nie kary wynikającej z działania na niekorzyść klienta. 


ubezpieczenia dla każdego
Zdjęcie - 401(K) 2012